کمیته فنی سازمان حسابرسی

 • وظایف کمیته فنی
 • اعضای کمیته فنی
 • وظایف دبیر کمیته فنی

وظایف کمیته فنی

 • الف - پیشنهاد سیاست‌های کلی سازمان در زمینه امور فنی و حرفه‌ای به مراجع ذیصلاح جهت بررسی و تصویب
 • ب - پیشنهاد برنامه‌های امور فنی و حرفه‌ای در چارچوب سیاست‌های کلی و مقررات سازمان (مشتمل بر برنامه‌ریزی برای مدیریت تدوین استانداردها و مدیریت بررسی‌های فنی و حرفه‌ای) و ارايه آن به مراجع ذیصلاح جهت تصویب
 • پ - تدوین استانداردهای (اصول و ضوابط) حسابداری و حسابرسی به منظور رفع تنگناهای موجود و تامین نیازهای کشور با بکارگیری مدیریت تدوین استانداردها و ارايه آن‌ها به مراجع ذیصلاح سازمان
 • ت - تهیه دستورالعمل‌ها، فرم‌ها، برنامه‌ها و بخشنامه‌های حرفه‌‌ای (مشتمل بر پاسخ سئوالات حرفه‌ای همکاران و واحدهای مورد رسیدگی) با بکارگیری مدیریت بررسی‌های فنی و حرفه‌ای و ارايه آن‌ها به مراجع ذیصلاح سازمان
 • ث - هدایت و نظارت بر برگزاری سمینار، سخنرانی و جلسات توجیهی فنی و حرفه‌ای که در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب بمنظور دستیابی به اصول و ضوابط مورد قبول (استانداردها) تشکیل می‌شود
 • ج - بررسی و تايید نشریات، جزوات، مقالات و سایر مطالب در زمینه امور فنی و حرفه‌ای که به عنوان نظر رسمی سازمان منتشر می‌گردد
 • چ - همکاری و هماهنگی با کمیته آموزش در مورد مسايل فنی و آموزشی
 • ح - تنظیم و ارايه گزارشات عملیات و صورت‌جلسات خود به هيات ‌عامل و هیات عالی نظارت
 • خ - سایر امور فنی و حرفه‌ای ارجاع شده از طرف هیات عامل سازمان

اعضای کمیته فنی

کمیته فنی دارای 7 عضو که از بین افراد متعهد و متخصص در یکی از رشته‌های تخصصی مذکور در ماده 22 اساسنامه سازمان برای مدت 2 سال انتخاب می‌شوند ، مرکب از افراد مندرج در زیر خواهد بود:
 • الف-یک نفر از اعضای هیات عامل بعنوان رئیس (رابط کمیته فنی با هیات‌ عامل)
 • ب - یک نفر از اعضای هیات عامل بعنوان عضو اصلی (عضو مشترک کمیته فنی و کمیته آموزش)
 • ج - مدیر ارشد بررسیهای فنی و حرفه‌ای بعنوان دبیر
 • د - مدیر تدوین استانداردها بعنوان عضو اصلی
 • ه‍ - دو نفر از مدیران ارشد ذیصلاح حسابرسی بعنوان عضو اصلی
 • و‍ - یک نفر از مدیران ارشد ذیصلاح سازمان بعنوان عضو علی البدل

تبصره 1 - افراد ردیف الف ، ب ، ه‍ و "و" توسط هیئت عامل انتخاب و با حکم مدیرعامل منصوب می‌شوند.

تبصره 2 - کمیته فنی درصورت نیاز می‌تواند از افراد صاحب صلاحیت بعنوان همکار استفاده نماید.

درحال حاضر علاوه بر اعضای بالا، معاون محترم فنی سازمان و سه نفر از افراد با صلاحیت حرفه‌ای شامل آقایان حسن کرمی، مجتبی علیمیرزایی و ابراهیم نعمت پژوه نیز عضو کمیته فنی می‌باشند.

با توجه به مراتب بالا برای مشاهده اسامی اعضای کمیته فنی در حال حاضر اینجا کلیک کنید.

وظایف دبير کمیته فنی

دبير كميته عهده‌دار وظايف زير خواهد بود :
 • الف - تنظيم و ثبت موضوعات ارجاع شده به كميته
 • ب - تنظيم دستور جلسات و ارايه آن به اعضا پس از تاييد رييس كميته و پيگيري مستمر و به موقع جلسات كميته
 • ج - تهيه متن صورت‌جلسات و اخذ امضا از حاضرين
 • د - ارتباط دايم با اعضاي كميته، كاركنان سازمان و ساير اشخاص در زمينه مسايل فني
 • ه - ساير امور مربوط به كميته
تبصره - دبير كميته از خدمات افراد ديگري در زمينه اجراي وظايف فوق زير نظر خود استفاده خواهد نمود.