اخبار تدوین استانداردها

   
انتشار نشریه 227 سازمان حسابرسی با عنوان”صورتهای مالی تلفیقی نمونه میان دوره‌ای فشرده“
درج اطلاعات شاخص پاسخگویی بخش عمومی ایران در سایت فدراسیون بین‌المللی حسابداران
اخبار استانداردهای حسابرسی
اخبار استانداردهای حسابداری بخش عمومی
استاندارد حسابداری 42
پیش نویس استاندارد حسابداری ۲۲
اصلاحات محدودی در استاندارد حسابداری 15