سازمان حسابرسی
خانه   |   نقشه سایت   
امروز 
برابر با 


صفحه اصلی
درباره سازمان
انتشارات سازمان
کتابخانه سازمان
تدوین استانداردها
نظر سنجی
تماس با ما
سال :
ماه :
شماره بخشنامه :
موضوع بخشنامه :
 

 شماره بخشنامهمرجع صادر کنندهموضوعشرحتاریخ بخشنامه
9622977کمیته فنی سازمان حسابرسیدستورالعمل نحوه اظهارنظر حسابرس مستقل نسبت به گزارش تفسیری مدیریتدستورالعمل نحوه اظهارنظر حسابرس مستقل نسبت به گزارش تفسیری مدیریت طبق استاندارد بین المللی حسابرسی 720 مربوط به صورتهای مالی شش ماهه و سالانه1396/10/21
9622976کمیته فنی سازمان حسابرسینحوه انعکاس مالیات قطعی شده سالهای قبلهرگونه تغییر نسبت به برآورد انجام شده مالیات سالهای قبل که در بخش "تاکید بر مطلب خاص" سال های قبل گزارش حسابرسی درج شده، به عنوان "تغییر در برآورد حسابداری" تلقی و در صورت سود و زیان درج می شود.1396/10/21
9428617/2کمیته فنی سازمان حسابرسیصورتهای مالی تلفیقی گروه ، همراه با صورتهای مالی شرکت اصلیصورتهای مالی تلفیقی گروه ، همراه با صورتهای مالی شرکت اصلی-نهایی شده1394/12/22
9428617/1کمیته فنی سازمان حسابرسیصورتهای مالی جداگانه شرکت نمونه- نهایی شدهصورت مالی جداگانه شرکت نمونه1394/12/22
9326565سازمان حسابرسیچک لیست رعایت الزامات کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالیبخشنامه به تمام مديران محترم حسابرسي احتراما به پیوست چک لیست رعایت الزامات کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، که گزیده‌ای از پرسش‌های مندرج در چک لیست تهیه شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد ارسال می‌گردد. تکمیل این چک لیست در خصوص رسیدگی‌های مربوط به تمام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس الزامی است. یادآوری می‌نماید موارد عدم رعایت باید تحت عنوان فرعی «گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس»، دربخش «گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مقرراتي» گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکت‌های مزبور، درج شود.1393/11/26
922075/6کمیته فنی سازمان حسابرسیتاییدیه مدیران صورتهای مالی نهاییجایگزین تاییدیه مدیران مورخ 21/08/1391 شده است. (اشاره به قوانین مبارزه با پولشویی بند شماره 9)1392/02/03
922075/5کمیته فنی سازمان حسابرسیتاییدیه مدیران بررسی اجمالیجایگزین تاییدیه مدیران مورخ 21/08/1391 شده است. (اشاره به قوانین مبارزه با پولشویی بند شماره 9)1392/02/03
922075/4کمیته فنی سازمان حسابرسیدستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاریجهت مشاهده جزئیات به پورتال سازمان مراجعه شود1392/02/03
922075/3کمیته فنی سازمان حسابرسیدستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسانجهت مشاهده جزئیات به پورتال سازمان مراجعه شود1392/02/03
922075/2کمیته فنی سازمان حسابرسیچک لیست آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشوییجهت مشاهده جزئیات به پورتال سازمان مراجعه شود1392/02/03
922075/1کمیته فنی سازمان حسابرسیچک لیست دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاریجهت مشاهده جزئیات به پورتال سازمان مراجعه شود1392/02/03
9120841/2کمیته فنی سازمان حسابرسیتاییدیه مدیران صورتهای مالی نهاییبا تاییدیه مدیران مورخ 03/02/1392 جایگزین شده است1391/08/21
9120841/1کمیته فنی سازمان حسابرسیتاییدیه مدیران بررسی اجمالیبا تاییدیه مدیران مورخ 03/02/1392 جایگزین شده است1391/08/21
9120840کمیته فنی سازمان حسابرسیبرنامه بررسی اجمالی 1391/08/21
9114585کمیته فنی سازمان حسابرسیگزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم، منضم به دستورالعمل حسابرسی مالیاتی (دریافتی طی نامه شماره 12398/200 مورخ 21/06/1391) 1391/06/25
9031877کمیته فنی سازمان حسابرسیدستورالعمل تهیه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونیجایگزین دستورالعملهای مورخ 28/12/1383 شده است.1390/12/23
9019572کمیته فنی سازمان حسابرسیچک لیست افشای اطلاعات در صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی 1390/08/15
908107کمیته فنی سازمان حسابرسیچک لیست رعایت آیین نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارکجایگزین چک لیست مورخ 17/02/1385 شده است.1390/04/13
906533کمیته فنی سازمان حسابرسینحوه افشای مناسب سود هر سهم در گزارش حسابرسی 1390/03/25
8934292کمیته فنی سازمان حسابرسیبخشنامه به دستگاههای اجرایی، جهت ارائه گزارش جداگانه عملکرد بابت حداکثر استفاده از توان فنی و مهندس تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور 1389/12/28
صفحه بعدصفحه آخر
لیست فایلهای مربوطه به بخشنامه منتخب
نام فایلنوع فایلتعداد صفحات(MB) حجم فایلدانلود
گزارش تفسیری مدیریت 3.pdfAdobe Pdf74.48 دانلود فایل
*** کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان حسابرسی می باشد. ***