اخبار سازمان حسابرسی

پیش نویس استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 11 منتشر شد.
پیش نویس استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 11 با عنوان افشای اطلاعات اشخاص وابسته منتشر شد.
  

تاریخ خبر : 1395/03/09
تعداد مشاهده این خبر : 3539