اخبار سازمان حسابرسی

انتصاب اعضای جدید کمیته تدوین استانداردهای حسابداری
اعضای جدید کمیته تدوین استانداردهای حسابداری توسط مدیرعامل سازمان حسابرسی منصوب شدند.
  

آقایان فرشاد اسکندر بیاتی، مرتضی اسدی، علی رضا اسعدی، دکتر موسی بزرگ اصل، حسن حاجیان، دکتر رضا نظری و سرکار خانم دکتر الهام حمیدی به عنوان اعضای کمیته تدوین استانداردهای حسابداری منصوب شدند.

تاریخ خبر : 1394/10/22
تعداد مشاهده این خبر : 4115