اخبار سازمان حسابرسی

انتخاب نشریه 224 سازمان حسابرسی در جشنواره انتخاب کتاب برتر در حوزه‌های مالی و حسابداری
انتخاب نشریه 224 سازمان حسابرسی در جشنواره انتخاب کتاب برتر در حوزه‌های مالی و حسابداری
  

 

نشریه شماره 224 سازمان حسابرسی با عنوان ”حسابداری پیشرفته 1“ که توسط خانم دکتر افسانه رفیعی و آقای دکتر محمدحسین صفرزاده تألیف شده است در نخستین جشنواره انتخاب کتاب برتر در حوزه‌های مالی و حسابداری به عنوان یکی از کتب برتر در حوزه‌های مذکور انتخاب شده است. این جشنواره با همکاری دانشگاه الزهرا(س) و مرکز آموزش حسابداران خبره در مورخ 17 آذر ماه 1400 برگزار گردید

تاریخ خبر : 1400/09/20
تعداد مشاهده این خبر : 216