اخبار سازمان حسابرسی

استاندارد حسابداری شماره 16- آثار تغییر نرخ ارز
استاندارد حسابداری شماره 16- آثار تغییر نرخ ارز
  

 

در مجمع سازمان حسابرسی که در روز شنبه بیست و دوم آبان با حضور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی دکتر سیداحسان خاندوزی برگزار گردید، استاندارد حسابداری شماره 16 با عنوان ”آثارتغییر در نرخ ارز“ به تصویب رسید. هدف این استاندارد، تجویز چگونگی انعکاس معاملات ارزی و عملیات خارجی در صورتهای مالی یک واحد تجاری و همچنین نحوه تسعیر صورتهای مالی به واحد پول گزاشگری است. این استاندارد الزامات و رهنمودهایی را در رابطه با اینکه از چه نخ ارزی برای تسعیر استفاده شود و آثار تغییر در نرخ ارز چگونه در صورتهای مالی منعکس شود ارائه می­دهد. این استاندارد با تشریح تعاریف مربوط به " واحد پول عملیاتی"، " خالص سرمایه­گذاری در عملیات خارجی" و "اقلام پولی" و ارائه الزاماتی در خصوص شناخت اولیه معاملات ارزی، گزارشگری پس از شناخت اولیه و همچنین تغییر در واحد پول عملیاتی و شناسایی تفاوت تسعیر ارز،   رهنمود کافی برای حسابداری معاملات ارزی و شناسایی آثار تسعیر نرخ ارز در صورتهای مالی فراهم می­کند. در این استاندارد نسبت به نسخه قبلی تغییراتی در جهت بهبود استاندارد صورت گرفته است از جمله می­توان به تغییر تعریف اقلام پولی و حذف پیش­دریافت بابت فروش کالا و خدمات از اقلام پولی و شناسایی تفاوت تسعیر ارز مربوط به واگذاری سرمایه­گذاری واحد تجاری در عملیات خارجی به سود و زیان جامع به جای سود و زیان انباشته اشاره نمود. الزامات این استاندارد در مورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از اول فروردین 1400 و پس از آن شروع می­شود لازم الاجراست.

به منظور دسترسی به متن این استاندارد به قسمت استانداردهای حسابداری مراجعه شود.

تاریخ خبر : 1400/09/10
تعداد مشاهده این خبر : 609