اخبار سازمان حسابرسی

انتشار نشریه 227 سازمان حسابرسی با عنوان”صورتهای مالی تلفیقی نمونه میان دوره‌ای فشرده“
انتشار نشریه 227 سازمان حسابرسی با عنوان”صورتهای مالی تلفیقی نمونه میان دوره‌ای فشرده“
  

 

 

نشریه شماره 227 سازمان حسابرسی با عنوان”صورتهای مالی تلفیقی نمونه میان دوره‌ای فشرده“ منتشر شد. ترجمه و تألیف این نشریه توسط دکتر موسی بزرگ اصل انجام شده است. در این نشریه صورتهای مالی تلفیقی نمونه میان‌دوره‌ای فشرده برای یک گروه فرضی فروش تجهیزات الکترونیکی براساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی تهیه شده است. ترجمه این صورتهای مالی برای نمونه مؤسسه حسابرسی EY و تطبیق آن با شرایط داخلی توسط آقای دکتر موسی بزرگ اصل انجام شده و از نظرات ارزشمند سرکار خانم دکتر الهام حمیدی استفاده گردیده است.

تاریخ خبر : 1400/07/14
تعداد مشاهده این خبر : 736