اخبار سازمان حسابرسی

درج اطلاعات شاخص پاسخگویی بخش عمومی ایران در سایت فدراسیون بین‌المللی حسابداران
درج اطلاعات شاخص پاسخگویی بخش عمومی ایران در سایت فدراسیون بین‌المللی حسابداران
  

 

خوشبختانه با پیگیری‌های این سازمان، اطلاعات ایران در مورد "شاخص بین المللی پاسخگویی مالی بخش عمومی" در سایت "فدراسیون بین المللی حسابداران" (IFAC) درج گردید. تا کنون، علی رغم وجود استانداردهای حسابداری بخش عمومی و شروع اجرای آنها، اطلاعاتی از ایران در سایت مذکور در دسترس نبود و این موضوع، چهره واقعی پاسخگویی بخش عمومی ایران را در سطح جهان به درستی نشان نمی‌داد. اما با درج این اطلاعات، چهره واقعی پاسخگویی بخش عمومی ایران در سطح جهان به درستی نشان داده خواهد شد.

لازم به ذکر است که این شاخص توسط IPSASB (یکی از هیئت های تدوین کننده استاندارد زیرمجموعه IFAC)  با همکاری CIPFA (the Chartered Institute of Public Finance & Accountancy) تعیین و در سایت IFAC  اعلام می شود. این شاخص متشکل از دو معیار "مبنای گزارشگری مالی" و "چارچوب گزارشگری مالی" است. منظور از شاخص "چارچوب گزارشگری مالی"، استانداردهای حسابداری بخش عمومی و منظور از شاخص "مبنای گزارشگری مالی"، گزارشگری واحدهای بخش عمومی بر مبنای استانداردهای مذکور می باشد. در سایت مذکور، در مورد "چارچوب گزارشگری مالی" برچسب "accrual" و در مورد "مبنای گزارشگری مالی" برچسب “partial accrual" قید شده است و پس از حسابرسی صورتهای مالی دولت و انتشار آنها، این معیار نیز برچسب "accrual" خواهد داشت.

قطعا این پیشرفت نتیجه همکاری و تعامل سازنده دستگاههای ذیربط است و بر وجهه بین المللی کشورمان تاثیر مثبت خواهد داشت. انشاالله با تداوم همکاریها در آینده شاهد انتشار صورتهای مالی حسابرسی شده دولت جمهوری اسلامی ایران باشیم.

تاریخ خبر : 1400/06/29
تعداد مشاهده این خبر : 431