اخبار سازمان حسابرسی

معرفی عضو جدید هیأت عامل سازمان
آقای رضا اسماعیل‌زاده با حکم دکتر دژپسند، عضو موظف هیأت عامل سازمان حسابرسی شد
  

تاریخ خبر : 1400/05/19
تعداد مشاهده این خبر : 1307