اخبار سازمان حسابرسی

مجوز رهبری برای حسابرسی از بانک مرکزی و صداوسیما
رهبر انقلاب: سازمان حسابرسی بصورت ویژه از بانک مرکزی و صداوسیما، حسابرسی کند
  

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: سازمان حسابرسی می‌تواند درباره بانک مرکزی، ورود کند؛ و فقط تاکنون درباره بانک‌مرکزی و صداوسیما ورودی نداشته که ما برای این موضوع هم پرونده تشکیل دادیم و رهبر انقلاب در این‌باره فرمودند که می‌تواند ورود داشته باشد.

متن مصاحبه = رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: برداشت ما طبق توضیحاتی که ارائه شد، کار کارشناسی مفصلی انجام دادیم؛ که سازمان حسابرسی می‌تواند ورود پیدا کند. در ارتباط با حسابرسی بانک مرکزی ما 2 تا مجموعه را داریم که سازمان حسابرسی در آن مجموعه‌ها ورود پیدا نمی‌کنند، و تمکین در این موضوع نیست؛ یکی بانک مرکزی، یکی صدا و سیما است. نسبت به این 2 تا موضوع، 2 تا پرونده تشکیل شده که ما داریم پیگیری می‌کنیم و برداشت ما اینکه سازمان حسابرسی به عنوان یک مرجعی که مقام معظم رهبری در تأییدیه‌ای که نسبت به این موضوع دادند، گفتند به صورت ویژه می‌توانند ورود پیدا کنند؛ این کار را انجام بدهند.

تاریخ خبر : 1399/10/22
تعداد مشاهده این خبر : 919