اخبار سازمان حسابرسی

شرایط تغییر طبقه بندی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به جاری
کمیته فنی سازمان حسابرسی استاندارد حسابداری ۳۱ را مدرک تغییر طبقه‌بندی اعلام نمود
  

 

برگ پرسش و پاسخ شماره ۱۱۲ از سوی کمیته فنی سازمان حسابرسی درخصوص شرایط تغییر طبقه بندی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به جاری در تاریخ ۱۰ تیر ماه انتشار یافت.

تغییر طبقه‌بندی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بدون سررسید به جاری بر مبنای نظر کمیته فنی باید صرفاً با رعایت شرایط مندرج در استاندارد حسابداری شماره ۳۱ به عنوان دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده انجام شود.

علاقه مندان می توانند جهت مطالعه کامل رهنمودهای مذکور به بخش خدمات در تارنمای سازمان حسابرسی مراجعه نمایند.

تاریخ خبر : 1399/04/11
تعداد مشاهده این خبر : 3227