اخبار سازمان حسابرسی

گزارشگری آثار کووید 19 بر کسب و کار
10 پرسش کلیدی برای مدیران مالی از سوی مؤسسه Grand Thornton بررسی و مطرح شد
  

در این مقاله 10 پرسش پیرامون اطمینان از ارایه ارزش منصفانه به نحو مطلوب در صورتهای مالی شرکت ها مطرح شده است؛ از آنجا که طبق استانداردهای بین المللی مالی تمام آثار قابل ملاحظه کووید 19 باید در تاریخ گزارشگری واحد تجاری (اعم از سالیانه یا میان دوره ای) به نحو صحیح شناسایی، اندازه گیری و افشا شود، این مبحث از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

ترجمه فارسی مقاله مذکور که به همت دکتر حسین صفرزاده کارشناس واحد آموزش و تحقیقات سازمان حسابرسی انجام شده است، از طریق فایل پیوست قابل بهره برداری می باشد. 

تاریخ خبر : 1399/02/16
تعداد مشاهده این خبر : 1204