اخبار سازمان حسابرسی

ملاحظات گزارشگری مالی مرتبط با بیماری کووید 19 در صنایع مختلف
مهمترین ملاحظات حسابداری و گزارشگری صنایع در شرایط کروناویروس توسط Deloitte بررسی گردید
  

موارد قابل توجه در حسابداری و گزارشگری مالی متأثر از کووید 19 بر برخی صنایع حساس توسط مؤسسه Deloitte بررسی شد.

علاوه بر مواجه شدن 10 ساله صنایع مختلف با چالش های فراوان بر اثر رکود اقتصادی سراسری سال 2008، شرایط متأثر از بیماری کووید 19 نیز احتمال بروز یک رکود اقتصادی را افزایش می دهد، و در این میان شرکت ها باید خود را برای عبور کم تنش آماده سازند.

در این جستار ملاحظات خاصی درخصوص حسابداری و گزارشگری ناشی از همه گیری بیماری کووید 19 مورد بررسی قرار گرفته است، که توسط دکتر افسانه رفیعی کارشناس مدیریت تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی به فارسی ترجمه شده است و از طریق فایل پیوست قابل بهره برداری می باشد.

تاریخ خبر : 1399/02/14
تعداد مشاهده این خبر : 1148