اخبار سازمان حسابرسی

ملاحظات گزارشگری مالی مرتبط با بیماری کووید 19 و رکود اقتصادی
چالش برانگیزترین مسایل اقتصادی ناشی از شرایط گسترش کروناویروس توسط مؤسسه Deloitte بررسی شد
  

شیوع جهانی کووید 19 تأثیر مالی و اقتصادی زیادی بر کلیه صنایع داشته؛ و در نتیجه وضع الزامات قانونی و تغییرات اختیاری در رفتار مشتریان، به شدت کاهش یافته است.

واحدهای تجاری در شرایط شیوع کروناویروس، در حال تجربه آثار مرتبط با رکود کلی اقتصادی هستند؛ که استمرار آن اثرات منفی طولانی مدتی بر وضعیت مالی آنها خواهد داشت.

این مقاله ملاحظات مهم حسابداری و گزارشگری مالی مرتبط با بیماری کووید 19 و برخی صنایع خاص پرداخته است؛ که به قلم دکتر محمدحسین صفرزاده کارشناس واحد آموزش و تحقیقات سازمان حسابرسی به زبان فارسی ترجمه شده است و از طریق فایل پیوست قابل بهره برداری می باشد.

تاریخ خبر : 1399/02/14
تعداد مشاهده این خبر : 1240