اخبار سازمان حسابرسی

ملاحظات مربوط به تداوم فعالیت در شرایط بیماری کووید 19
بررسی موضوع تداوم فعالیت در واحدهای تجاری توسط مؤسسه KPMG
  

مؤسسه KPMG تداوم فعالیت در واحدهای تجاری را بررسی کرد.

تداوم فعالیت همواره از چالش برانگیزترین مباحث گزارشگری مالی است که ارکان راهبری، مدیریت و حسابرسان واحدهای تجاری در صنایع گوناگون از حوزه های پر ریسک تا حوزه هایی که در ظاهر با ریسک کمتری روبرو است، با آن مواجه هستند؛ که به موجب آن واحدهای تجاری در تمام حوزه های تصمیم گیری ملزم به بررسی موارد قطعی احتمالی مرتبط با تداوم فعالیت هستند.

این گفتار که با کوشش دکتر صونا علیزاده کارشناس واحد مدیریت تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی به فارسی ترجمه شده است، به تأثیرات شیوع و گسترش بیماری کووید 19 بر این موضوع و ارزیابی آثار آن، پرداخته است.

متن ترجمه شده مذکور از طریق فایل پیوست قابل بهره برداری می باشد.

تاریخ خبر : 1399/02/06
تعداد مشاهده این خبر : 1169