اخبار سازمان حسابرسی

نهاد نظارت بر حرفه حسابرسی، حراست از منافع عمومی
روزنامه شرق در تاریخ 24 آذر 1398 به نقل از وزارت امور اقتصاد و دارایی، نگاهی بر حرفه حسابرسی و نقش آن در حفاظت از منافع عمومی داشته است.