اخبار سازمان حسابرسی

تبریک مدیرعامل محترم سازمان حسابرسی به مناسبت روز حسابدار و سالگرد تاسیس سازمان حسابرسی
15 آذر، روز حسابدار و 16 آذر سالگرد تاسیس سازمان حسابرسی بر عموم همکاران و متخصصان حوزه مالی و حسابداری مبارک باد