اخبار سازمان حسابرسی

ارتقای نظام مالی با شفافیت و حسابرسی
هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران با همکاری هیات علمی دانشگاه‎ها، شاغلین حرفه، دانشجویان و انجمن‎های علمی روزهای 3 و 4 مهر در قم برگزار شد