اخبار سازمان حسابرسی

برگزاری مجمع عمومی سالانه سازمان حسابرسی
مجمع عمومی سالانه سازمان حسابرسی در تاریخ 1398/06/27 باحضور اعضای محترم مجمع، هیأت عالی نظارت و هیأت عامل سازمان حسابرسی برگزار گردید.
  

بسمه تعالی

مجمع عمومی سالانه سازمان حسابرسی در تاریخ 1398/06/27 باحضور اعضای محترم مجمع، هیأت عالی نظارت و هیأت عامل سازمان حسابرسی برگزار گردید.

در این جلسه پس از ارائه گزارش عملکرد سازمان توسط مدیرعامل محترم و قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی توسط هیأت عالی نظارت، اعضای مجمع ضمن تشکر از همکاران سازمان و قدردانی از تلاش های آن‌ها، صورتهای مالی سازمان را تصویب کردند.

سایر مسائل دیگری که مورد تأکید اعضای مجمع عمومی  قرار گرفت بشرح ذیل می‌باشد:

·        تصویب استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 14 ( رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری)

·        تصویب استاندادرهای حسابداری:

-      شماره 18 ( صورتهای مالی جداگانه تجدیدنظر شده سال 1398)

-       شماره 20 ( سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص تجدیدنظر شده سال 1398)

-      شماره 38 ( ترکیب‎های تجاری)

-      شماره 39 ( صورت‏‎های مالی تلفیقی)

-      شماره 40 (مشارکت‎ها)

-     شماره 41 ( افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر)

·        تصویب استاندارد حسابرسی شماره 620 ( استفاده از کار کارشناس حسابرس تجدید نظر شده سال 1398)

·        ضرورت تسریع در ایجاد نهاد ناظر بر حسابرسی

·        گسترش و تسریع استفاده از IT  در حسابرسی با توجه به تأکید مجدد مجمع عمومی

                                                                                                    و من ا... التوفیق

                                                                                                                                                 سازمان حسابرسی