اخبار سازمان حسابرسی

انتشار پیش نویس استاندارد حسابداری شماره 40
پیش نویس استاندارد حسابداری شماره 40 منتشر شد.
  

پیش نویس استاندارد حسابداری شماره 40 با عنوان مشارکتها توسط مدیریت تدین استانداردها منتشر شد.

تاریخ خبر : 1397/12/28
تعداد مشاهده این خبر : 1281