اخبار سازمان حسابرسی

تبریک اعیاد قربان و غدیر و دهه امامت و ولایت
مدیر عامل محترم سازمان اعیاد قربان، غدیر، دهه امامت و ولایت را تبریک گفته و از ایزد منان، توفیق عمل به آموزه های نجات بخش و راهگشای پیامبران الهی را خواستار است