اخبار سازمان حسابرسی

انتشار پیش نویس استاندارد حسابداری تجدیدنظر شده شماره 39
پیش نویس استاندارد حسابداری تجدیدنظر شده شماره 39 با عنوان صورتهای مالی تلفیقی منتشر شد.
  

پیش نویس استاندارد حسابداری تجدیدنظر شده شماره 39 با عنوان "صورتهای مالی تلفیقی" توسط مدیریت تدوین استانداردها منتشر شد. برای مشاهده پیش نویس به بخش پیش نویس استانداردهای حسابداری مراجعه نمایید. مهلت نظرخواهی برای این استاندارد تا  29 اسفند  1397 میباشد.

تاریخ خبر : 1397/10/09
تعداد مشاهده این خبر : 2905