اخبار سازمان حسابرسی

انتشار پیش نویس استاندارد حسابداری تجدیدنظر شده شماره 19
پیش نویس استاندارد حسابداری تجدیدنظر شده شماره 19 با عنوان ترکیبهای تجاری منتشر شد.
  

پیش نویس استاندارد حسابداری تجدیدنظر شده شماره 19 با عنوان ترکیبهای تجاری توسط مدیریت تدوین استانداردها منتشر شد. برای مشاهده پیش نویس فوق به بخش پیش نویس استانداردهای حسابداری مراجعه نمایید. فرصت تعیین شده برای دریافت نظرات 31 خرداد   ماه 1397 میباشد.

تاریخ خبر : 1396/12/20
تعداد مشاهده این خبر : 4184