اخبار سازمان حسابرسی

انتشار پیش نویس استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 14
پیش نویس استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 14 با عنوان رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری منتشر شد
  

پیش نویس استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 14 با عنوان رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری توسط مدیریت تدوین استاندارد منتشر شد. برای مشاهده استاندارد به بخش پیش نویس  استانداردهای حسابداری بخش عمومی مراجعه نمایید.

تاریخ خبر : 1396/12/06
تعداد مشاهده این خبر : 3464