اخبار سازمان حسابرسی

انتشار پیش نویس استاندارد حسابرسی شماره 610
پیش نویس استاندارد حسابرسی شماره 610 استفاده از کار حسابرسان داخلی منتشر شد.
  

پیش نویس استاندارد حسابرسی شماره 610 با عنوان  استفاده از کار حسابرسان داخلی  توسط مدیریت تدوین استانداردها منتشر شد. برای مشاهده فایل مربوطه به بخش پیش نویس استانداردهای حسابرسی مراجعه نمایید.

تاریخ خبر : 1396/12/06
تعداد مشاهده این خبر : 3123