بیاینه حریم خصوصی سازمان حسابرسی


اطلاعات شخصی هر فرد، بخشی از حریم خصوصی وی محسوب می‌شود. حفاظت بیشتر از حقوق شخصی افراد در شبکه، نه‌تنها موجب حفظ امنیت کاربران می‌شود، بلکه باعث اعتماد بیشتر و مشارکت آنها در فعالیت‌های جاری می‌شود. هدف از این بیانیه، آگاه ساختن کاربران دربارة نوع و نحوة استفاده از اطلاعاتی است که در هنگام بازدید از سایت، از جانب کاربر دریافت می‌گردد.


سازمان حسابرسی بر اساس ماده 7 تصویب‌نامه شماره 1127128 شورای‌عالی اداری به تاریخ 28/12/1395 ملزم به رعایت حریم خصوصی همه افراد و کاربران وبگاه بوده و از کاربران آن دسته از اطلاعات را که فقط به‌منظور ارائه خدمات کفایت می‌کند، دریافت کرده و از انتشار آن یا در اختیار قراردادن آن به دیگران خودداری می‌نماید.


محتوای تارنمای سازمان حسابرسی بر مبنای قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران، تحت مالکیت معنوی سازمان حسابرسی است. هرگونه تولید مشابه، ارسال به شخص ثالث، انتشار در زیر سایت‌ها و یا چاپ تمام یا بخشی از هر نوع محتوای موجود در این سایت فقط با ذکر نام منبع مجاز است. اطلاعات جمع‌آوری‌شده از بازدیدکنندگان، صرفاً برای بهبود کیفیت خدمات و محتوای سایت مورداستفاده قرار گرفته و هیچ بخشی از اطلاعات کاربران، بدون اطلاع و اجازة قبلی در اختیار فرد یا مؤسسة دیگری قرار نخواهد گرفت.


باتوجه ‌به اهمیت فناوری اطلاعات و امر مهم حفظ و رعایت حریم خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی، این سازمان با به‌کارگیری روش‌های استاندارد و قابل‌اتکای امنیت فناوری اطلاعات، در ذخیره‌سازی اطلاعات اشخاص کوشیده و از هرگونه استفاده یا دسترسی غیرمجاز به اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی طرف حساب این سازمان جلوگیری می‌کند.

سامانه‌ها و تارنمای سازمان حسابرسی برای جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز خود از فناوری متعارف "ثبت‌نام و دریافت اطلاعات از طریق فرم‌های الکترونیکی" استفاده می‌کند. برخی سامانه‌های جمع‌آوری اطلاعات عبارت‌اند از:

  • o ثبت اطلاعات متقاضیان انبارگردانی
  • o سامانه فروش آنلاین نشریات سازمان حسابرسی
  • o سامانه دریافت شناسه واریز
  • o پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی
  • o پیشنهادات و شکایات