راهبرد مشارکت سازمان حسابرسی


در راستای مشارکت مردمی هرچه بیشتر سازمان حسابرسی پیش‌نویس کلیه استانداردهای حسابرسی، حسابداری، حسابرسی بخش عمومی و حسابرسی عملیاتی را به مدت سه ماه در معرض مطالعه عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات متخصصان حرفه، نسبت به اصلاح و تغییر آنها اقدام نموده و پس از تأیید در کمیته تدوین استانداردها و تأیید هیئت عامل و تصویب در مجمع‌عمومی سازمان حسابرسی، اقدام به انتشار آن می‌نماید که کلیه اطلاعات مربوط به پیش‌نویس استانداردها و نظرات دریافتی از کاربران در سایت سازمان حسابرسی در بخش اخبار تدوین استانداردها و استانداردهای حسابرسی، حسابداری و حسابداری بخش عمومی منتشر شده است.

همچنین کلیه ذی‌نفعان کسب‌وکارها و افراد مشغول در حرفه حسابرسی می‌توانند پرسش‌های فنی خود را به کمیته فنی سازمان حسابرسی از قسمت ((برگ پاسخ به پرسش‌های فنی سازمان حسابرسی)) ارسال نمایند. کلیه پرسش‌وپاسخ‌ها پس از کارشناسی در سایت سازمان در صفحه برگ پاسخ به پرسش‌های فنی در اختیار عموم قرار دارد.