سازمان حسابرسی
خانه   |   نقشه سایت   
امروز 
برابر با 


صفحه اصلی
درباره سازمان
انتشارات سازمان
کتابخانه سازمان
تدوین استانداردها
نظر سنجی
تماس با ما
ثبت نام متقاضیان انبارگردانی
اسامي و شماره تماس مديران سازمان
 
 
نام خانوادگي
نام
سمت
تلفن
نمابر
دکتر بزرگ اصل
موسی
مدير عامل و رئيس هيأت‌عامل
88726111-12
88726113
 
قائم مقام و عضو هيأت‌عامل
88723220
اسدی
 مرتضی
عضو هيأت‌عامل
88726304
 
عضو هيأت‌عامل - مدیریت تدوین استانداردها
88503742
پناهی
فرهاد
عضو هيأت‌عامل
88726101
فاضلي
احمد
عضو هيأت‌عامل
88502619
88503754
منصوری
فریده
عضو هيأت‌عامل
88726110
جعفری تنها
سید احمد
معاون توسعه مدیریت و منابع 
88726324
88710948
لطف اللهی
فرج
معاون فنی 
88728842
اسعدی
علیرضا
مدیر ارشد حسابرسی
88713858
 
اسماعیل زاده
رضا
مدير ارشد حسابرسي
88502617
 
اسماعیلی
قدرت الله
مدير ارشد حسابرسي
82182522
 
خطیب زاده
محمد حسین
مدير ارشد حسابرسي
88726107
 
داداش زاده
نوروز
مدير ارشد حسابرسي
88722422
 
دانش شهركي
جمشيد
مدير ارشد حسابرسي
031-36241141
 
صدوقيان‌زاده
بهرام
مدير ارشد حسابرسي
88726326
 
فاسم توحیدی
وحید
مدير ارشد حسابرسي
88968392
 
کریمی
فلورا
مدير ارشد حسابرسي
88726107
 
محرابي جيرهنده
مجيد
مدير ارشد حسابرسي
88717911
 
موسوي
معصومه
مدير ارشد حسابرسی
88726104
 
موسوي داور
سيد اكبر
مدير ارشد حسابرسی
88726110
 
همتی
مجید
مدير ارشد حسابرسي
88503749
 
یاسری
مسعود
مدير ارشد حسابرسي
88722169

مکرمی
یداله
مدیر ارشد مجله حسابرس
88953119
 
صادقی اردکانی
محمود
رئيس هيئت‌عالي نظارت
88502612-15
 
جعفریان
اصغر
عضو هيأت‌ عالي نظارت
88502612
 
طهماسبی
کیوان
عضو هيأت‌ عالي نظارت
88503752
 
ونائی
حسن
عضو هيأت‌ عالي نظارت
88503752
 
عضو هیات عالی نظارت
88502612
 
عظیمی
اصغر
دبیر هيأت‌ عالي نظارت
88502612
 

 

*** کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان حسابرسی می باشد. ***