سازمان حسابرسی
خانه   |   نقشه سایت   
امروز 
برابر با 


صفحه اصلی
درباره سازمان
انتشارات سازمان
کتابخانه سازمان
تدوین استانداردها
نظر سنجی
تماس با ما
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی

قانون تشکیل سازمان حسابرسی

مصوب 5/10/62 با اصلاحیه آن

ماده واحده

دولت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب اساسنامه این قانون ((سازمان حسابرسی )) تاسیس و کلیه کادر متخصص و پرسنل مورد نیاز را از واحدهای حسابرسی وزارتخانه ها یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت با حفظ سوابق خدمتی به سازمان مزبور منتقل نماید.

تبصره 1-استخدام جدید فقط در صورت نیاز ، و با تصویب  هیات وزیران بلا مانع است.

تبصره 2-وظایف سازمان حسابرسی  به قرار زیر است:

1-انجام وظایف بازرسی قانونی و امور حسابرسی سالانه ی موسسات و شرکتهای دولتی و بانکها و سایر دستگاههای مذکور مانند بنیاد مستضعفان ،بنیاد شهید و شرکتها و موسسات تحت پوشش دولت که طبق اساسنامه و مقررات داخلی مربوط به خود ملزم به حسابرسی می باشند.وظیفه مزبور در انحصار سازمان حسابرسی است.

2-ارائه خدمات مالی به وزارت خانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای عمومی وسازمانهای وابسته به دستگاههای مذکور در صورت درخواست آنها

3-ترتیب واموزش افراد متعهد جهت تامین کادر متخصص مورد نیاز .

4-تدوین اصول و ضوابط فنی قابل قبول حسابداری و حسابرسی .

تبصره3-این سازمان وابسته به وزارت امور اقتصادی ودارایی است.

تبصره 4-اساسنامه سازمان حسابرسی حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط نخست وزیری ،وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور تهیه و پس از تصویب هیات وزیران جهت تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و آیین نامه استخدامی سازمان حسابرسی  حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تشکیل ، توسط سازمان مزبور با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی تهیه وبرای تصویب به هیات وزیران تقدیم می شود.

تبصره 5- از تاریخ تشکیل این سازمان کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی و کلیه دستگاههای حسابرسی دولتی یا وابسته به دولت منحل می گردد و کلیه درآمدها و اعتبارات و منابع مالی و اموال منقول و غیر منقول و سایر امکانات آنها در اختیار سازمان حسابرسی قرار می گیرد.منابع تامین هزینه های ناشی از اجرای این قانون از این محل و از محل وجوه دریافتی از موسسات و شرکتهای دولتی و عمومی بابت ارائه خدمات حسابرسی و مالی بوده و سود ویژه ی این سازمان به خزانه ی کل کشور واریز می گردد.

 

*** کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان حسابرسی می باشد. ***