سازمان حسابرسی
خانه   |   نقشه سایت   
امروز 
برابر با 


صفحه اصلی
درباره سازمان
انتشارات سازمان
کتابخانه سازمان
تدوین استانداردها
نظر سنجی
تماس با ما

وظايف گروه حسابرسي داخلي

1 - بررسي سيستم‌هاي كنترل داخلي سازمان وارائه پيشنهادات لازم در مورد اصلاح سيستم.

2 - حصول اطمينان از اجراي مقررات سازمان در مديريت‎هاي مختلف سازمان.

3 - انجام رسيدگي نسبت به فعاليتهاي مالي و غير‌مالي سازمان و تهيه گزارش در مورد اشكالات موجود.

4 - مطالعه و پيگيري موارد مندرج در گزارش هيأت عالي نظارت.

5 - ارزيابي اثر‌بخشي كنترل‌هاي ايجاد شده.

6 - پيگيري توصيه‌ها و ارزيابي اجراپذيري و اثربخشي آنها.

7 - ارزيابي عملكرد مديريت از طريق مقايسه با هدفهاي كمي تدوين شده، سياستهاي سازمان و ساير معيارهاي اندازه‌گيري مناسب.

8 - تجزيه و تحليل نتايج حاصل از رسيدگي‌ها و ارزيابي‌ها.

9 - انجام ساير امور ارجاعي از طرف مراجع ذيصلاح سازمان.

*** کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان حسابرسی می باشد. ***