سازمان حسابرسی
خانه   |   نقشه سایت   
امروز 
برابر با 


صفحه اصلی
درباره سازمان
انتشارات سازمان
کتابخانه سازمان
تدوین استانداردها
نظر سنجی
تماس با ما

وظايف مديريت نوسازی و تحول اداری

- توسعه فراگير و همه جانبه سيستم‌هاي كاربردي موردنياز دستگاه و بررسي‌‌ نيازها و تقاضاهاي دريافتي از ساير واحدها و ارايه خدمات لازم در اين زمينه.

- برنامه‌ريزي به منظور تجهيز،‌ پشتيباني،‌ نگهداري و استفاده بهينه از سخت‌افزار و نرم‌افزار موردنياز.

- پيش‌بيني و برنامه‌ريزي آموزش‌هاي لازم درخصوص فناوري اطلاعات و امنيت و افزايش مهارت‌هاي تخصصي كاركنان.

- سازماندهي،‌ پشتيباني و به روز‌رساني سيستم‌هاي اتوماسيون اداري و ساير سيستم‌هاي عمومي و اختصاصي و يكپارچه‌سازي آنها.

- تدوين و ابلاغ ضوابط و دستورالعمل‌هاي بهره‌برداري از تجهيزات انفورماتيكي.

- طراحي،‌‌ايجاد و نگهداري جايگاه اينترنتي و اينترانتي دستگاه.

- مديريت رفع نواقص و كاستي‌هاي سيستم‌هاي موجود.

- اجراي طرح‎هاي تبديل و ارتقاء سيستم‎هاي رايانه‎اي و نرم‎افزار.

- اجراي سياست‎هاي كلان كشور در حوزه دولت الكترونيك با توجه به اسناد بالادستي، آيين‎نامه‎ها و مصوبات ابلاغي از سوي مراجع ذي‎صلاح.

- تعيين خط‌مشي و چشم‌انداز لازم به منظور حصول سازمان الكترونيك.

- عرضه خدمات الكترونيكي بين دستگاهي.

- توسعه خدمات الكترونيكي به منظور ارايه آن به متقاضيان بدون مراجعه حضوري و در كوتاهترين زمان ممكن.

- استقرار نظام‎هاي نوين مديريت و فرهنگ‎سازي براي تحول اداري در دستگاه اجرايي.

- ايجاد داشبرد مديريتي براي مديران ارشد دستگاه به منظور دسترسي به آخرين وضعيت فعاليت‌هاي اصلي دستگاه درهرلحظه.

- ايجاد و توسعه سيستم‌ مديريت دانش به منظور امكان تبادل تجارب و اطلاعات كارشناسان دستگاه.

- برنامه‌ريزي،‌ مطالعه و اقدامات لازم درجهت استقرار سيستم‌هاي بدون كاغذ در دستگاه.

- ارايه طرح جامع امنيت شبكه و اطلاعات با توجه به مصوبات،‌ آيين‌نامه‌ها و قوانين و مقررات ابلاغي از مراجع ذي‌صلاح.

- تجزيه و تحليل شبكه و تعيين مخاطرات امنيتي و ارايه راه حل.

- ارائه راه‌حل‌ها براي كاهش آسيب‌پذيري،‌ تهديدات و ريسك‌ها.

- طراحي ساختار مطمئن براي شبكه.

- تعيين تجهيزات و فناوري‌هاي امنيتي موردنياز.

- تعيين تجهيزات برق اضطراري موردنياز.

- آگاهي و هشياري كاركنان دستگاه درامنيت مسائل مرتبط با حوزه‌كاري.

- تدوين و نظارت بر اجراي طرح مزايده تجهيزات شبكه.

- تدوين و ابلاغ ضوابط امنيتي مربوط به اتصال رايانه‌ها و شبكه دستگاه اجرايي به شبكه‌هاي خارج از دستگاه و نظارت بر حسن اجراي آن.

- ثبت كاربران،‌ مديريت دسترسي و بازنگري درحقوق دسترسي كاربران.

- حفاظت از دسترسي غيرمجاز به سرويس‌هاي شبكه.

- تعيين صلاحيت مشاوران،‌ پيمانكاران و... جهت انجام خدمات درحوزه فناوري اطلاعات و مشاغل حساس.

- ايجاد و پياده‌سازي خط مشي براي كار از راه دور.

- حفاظت از داده‌ها و حريم خصوصي شهروندان.

- آگاهي‌رساني به كاربران شبكه درخصوص روش‌هاي جديد نفوذ به سيستم‌ها و روش‌هاي مقابله با آن.

- اعمال تغييرات لازم درسيستم امنيتي شبكه به منظور مقابله با تهديدهاي جديد.

- مرور روزانه Log فايروال‌ها، مسيرياب‌ها،‌ تجهيزات گذرگاه‌هاي ارتباط با ساير شبكه‌ها و سرويس‌دهنده‌هاي شبكه داخلي و اينترنت دستگاه،‌ به منظور تشخيص اقدامات خرابكارانه و تهاجم.

- بررسي و درصورت‌نياز،‌ انتخاب،‌ خريد و تست نرم‌افزار ضد ويروس مناسب و كاراتر براي ايستگاه‌هاي كاري و سرويس دهنده‌هاي شبكه دستگاه به صورت دوره‌اي.

- مانيتورينگ ترافيك شبكه (درحيطه مانيتورينگ مجاز).

- نظارت برخريد سخت‌افزار و نرم‌افزارهاي دستگاه به منظور انطباق با سياست‌هاي امنيتي حفاظتي.

- رفع اشكالات تشخيص داده شده در عملكرد سيستم امنيتي.

- ثبت،‌ رهگيري و مقابله با تلاش‌هاي موفق و ناموفق ورود به سيستم‌ها موجود و بررسي علل آنها.

- تعيين اهداف كمي وكيفي مركز در راستاي تحقق دولت الكترونيك.

- برنامه‌ريزي عملياتي جهت پاسخگويي به نيازها براساس اولويت‌هاي دستگاه در قالب برنامه‌هاي كوتاه‌مدت،‌ ميان‌مدت و بلندمدت.

- ارتقاء سطح دانش فني اطلاعات مديران و كاركنان جهت بهره‌برداري مطلوب از فناوري اطلاعات و ارتباطات.

- كنترل و نظارت برحسن اجراي فرآيندها و روشهاي ابلاغي وبررسي ميزان اثربخش آنها.

- مهندسي مجدد مأموريت‌هاي و وظايف دستگاه اجرايي به منظور منطقي کردن اندازه آن براي تحقق اهداف مربوطه.

- بررسي اندازه مطلوب و منطقي دستگاه.

- يافتن راه‌كارهاي مناسب براي انجام وظايف،‌ خدمات و مأموريت‌هاي دستگاه از طريق بخش غيردولتي با توجه به روشهاي مذكور در ماده 13 قانون مديريت خدمات كشوري.

- همكاري در اجراي مفاد ماده 24 قانون مديريت خدمات كشوري براساس روش‌هاي تعيين شده براي واگذاري تصدي‎هاي اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و رفاهي دستگاه اجرايي به بخش غيردولتي.

- تدوين برنامه نيروي انساني دستگاه درچارچوب برنامه جامع نيروي انساني دربخش دولتي و پيشنهاد به رييس دستگاه.

- پيگيري اهداف و برنامه‌هاي ابلاغي مرتبط با اندازه دولت در زمينه نيروي انساني دربرنامه‌هاي توسعه.

- انجام بررسي‌هاي لازم به منظور بهينه‌سازي ساختار،‌ تركيب و توزيع نيروي انساني و ارايه پيشنهادهاي لازم به رييس دستگاه.

- انجام بررسي‌هاي لازم به منظور كارسنجي و برآورد نيروي انساني موردنياز با همكاري واحد ذيربط.

- تعيين و انجام مطالعات لازم به منظور اصلاح ساختار سازماني دستگاه و سازمان‎هاي وابسته در تطبيق با برنامه‎هاي كلان و ملي، سياست‎ها، ضوابط و مقررات مربوط ابلاغي.

- ارايه پيشنهاد درخصوص ادغام و انحلال واحدهاي تابعه و وابسته غيرضرور و واحدهاي استاني و شهرستاني به رييس دستگاه.

- مطالعه و بررسي مستمر و وظايف دستگاه به منظور تفكيك و تقسيم صحيح وظايف ميان واحدها و جلوگيري از تكرار و تداخل وظايف و تعيين و عناوين پست‌هاي سازماني موردنياز و حذف موانع و نارسايي‌هاي تشكيلاتي.

- بررسي و تهيه و تنظيم نمودار سازماني،‌ اهداف،‌ شرح وظايف و تشكيلات تفصيلي با رعايت ضوابط ساختارسازماني ابلاغي از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و ارايه پيشنهادهاي لازم و مراقبت درحسن اجراي تشكيلات مصوب.

- بررسي پيشنهادات واصله از واحدهاي مختلف دستگاه درخصوص ايجاد و حذف سطوح و پست‌هاي سازماني و تأمين پست‌هاي سازماني موردنياز و ارايه تغييرات تشكيلاتي پيشنهادي به رئيس دستگاه و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور.

- انجام اصلاح ساختاري در راستاي تمركززدايي از اداره امور.

- بررسي و اعلام نظر درخصوص نحوه اجراي قوانين، آيين‎نامه‎ها، تصويب‎نامه‎ها و اساسنامه‎ها از بعد تشكيلاتي.

- زمينه‌سازي براي اجراي ماده 22 قانون مديريت كشوري.

- جمع‌آوري آمار و اطلاعات مربوط به كليه‌ي شركتهاي دولتي وابسته به دولت و نهادهاي انقلابي،‌ مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و طرحهاي عمراني كه درحوزۀ وظايف سازمان قرار مي‌گيرد و ارائه نتايج آن.

- جمع‌آوري آمار گزارش‌هاي صادره و معوق سازمان و پيگيري دلايل تعويق گزارش‌ها.

- انجام ساير امور ارجاعي از طرف مراجع ذي‌صلاح سازمان.

- بررسي و انجام مطالعات مستمر درخصوص نارسايي‌ها و مشكلات مربوط به سيستم‌‌ها، فرآيندها و روش‌هاي اختصاصي مشترك و عمومي موجود دستگاه و ارائه راهنمايي و مشاوره و برنامه‌ريزي براي اصلاح و بهسازي آن‌ها با همكاري واحدهاي ذيربط

- مطالعه،‌ تهيه و تدوين فرم‌ها و كترل فرم‌هاي اداري- مالي، پشتيباني و اختصاصي، كدگذاري، اصلاح و بهنگام‌سازي آن‌ها

- مطالعه و بررسي به منظور اصلاح روش‌هاي مشتركو اختصاصي دستگاه و ارسال براي شوراي تحول اداري دستگاه

- تعيين و پيشنهاد اولويت‌هاي اصلاح روش‌ها، رويه‌ها و فرآيندهاي انجام كار دستگاه به شوراي تحول اداري در جهت ارتقاء بهره‌وري، كارآيي و رضايت ارباب رجوع و كاهش هزينه‌ها

- مهندسي مجدد فرآيندها، تجزيه و تحليل و طراحي سيستم‌ها و روش‌هاي انجام كار

- برنامه‌ريزي جامع به منظور ايجاد عزم و باور براي تحول و دگرگوني در ابعاد مديريتي و سازماني دستگاه

- بسترسازي، توانمندسازي و ايجاد فضاي ترغيبي و تبليغي مناسب در سطح كشور براي تحقق عملي امر تحول مرتبط با وظايف دستگاه.

- انجام مطالعه و برنامه‎ريزي جامع به منظور ايجاد عزم ملي، مدييت تشكل‎هاي راهبري‎كننده امر تحول سازماني در دستگاه، توسعه و ترويج مفاهيم تحول و انجام فعاليت‌هاي ستادي و پشتيباي مربوط.

- مطالعه، برآورد و پيشنهاد بودجه و اعتبارات و منابع موردنياز براي طراحي و اجراي برنامه‌هاي نوسازي و ايجاد تحول سازماني و توسعه و بهره‌گيري از فناوري اطلاعات و اداري دستگاه به مراجع ذيربط

- نظارت و پيگيري اجراي مصوبات و بخشنامه‌هايي كه در راستاي ايجاد تحول سازماني به تصويب مراجع ذيربط رسيده و ابلاغ گرديده است.

- برنامه‌ريزي‌هاي لازم به منظور مديريت و كنترل پروژه‌ها و توزيع و هزينه اعتبارات كنترل پروژه

- نظارت، كنترل و ارزيابي مستمر فعاليت‌هاي اصلي فاوا و انطباق فعاليت‌ها با سياست‌هاي كلي و ارائه بازخوردهاي لازم جهت رفع نواقص احتمالي به صورت نظام‌مند

- جمع‌آوري اطلاعات و سوابق مربوط در زمينه طرح‌ها و برنامه‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در دست اقدام به منظور نظارت و ارزيابي از اجراي برنامه‌هاي مصوب.

*** کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان حسابرسی می باشد. ***