سازمان حسابرسی
خانه   |   نقشه سایت   
امروز 
برابر با 


صفحه اصلی
درباره سازمان
انتشارات سازمان
کتابخانه سازمان
تدوین استانداردها
نظر سنجی
تماس با ما

وظايف مديريت سيستم و مشاوره مالي

1 - تعيين سياست و خط‌مشي واحد سيستم در كليه ابعاد و در چهارچوب سياستهاي سازمان.

2 - ارائه خدمات مديريت به واحدهائيكه درخواست خدمات مي‌نمايند.

3 - ارائه سيستم و نظارت و حسن اجراي آن در واحدهائيكه درخواست سيستم نموده‌اند.

4 - بررسيهاي اوليه نسبت به تقاضاي واصله و برآوردي نيروي انساني مورد لزوم جهت اجراي پروژه‌هاي محوله.

5 - تنظيم بودجه و تهيه قرارداد پروژه‌هاي محوله.

6 - تماس و هماهنگي مستمر با واحدهاي طرف قرارداد جهت اجراي مناسب وظايف.

7 - جلسات مشترك با طرف قرارداد به منظور نهائي نمودن بخشهاي مختلف سيستمهاي طراحي شده.

8 - رعايت مصوبات كميته فني واحد سيستم و ساير قوانين و مقررات موضوعه و استانداردهاي حسابداري در حد لزوم در سيستمهاي طراحي شده.

9 - تهيه و تنظيم گزارشهاي مستمر از فعاليتهاي واحد سيستم جهت ارائه به مراجع ذيصلاح سازمان.

10- انجام ساير امور ارجاعي از طرف مراجع ذيصلاح سازمان.

*** کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان حسابرسی می باشد. ***