سازمان حسابرسی
خانه   |   نقشه سایت   
امروز 
برابر با 


صفحه اصلی
درباره سازمان
انتشارات سازمان
کتابخانه سازمان
تدوین استانداردها
نظر سنجی
تماس با ما

وظايف مديريت امور اداري

1- نظارت بر انجام دقيق اموركاركنان و حصول اطمينان از اجراي صحيح قوانين و مقررات استخدامي در سطح سازمان.

2- بررسي وضعيت پستهاي سازماني و تلاش جهت اشتغال كامل از طريق جابجايي و جذب نيروي انساني واجد شرايط اعم از داخل يا خارج از سازمان.

3- اقدام درخصوص، استخدام نيروي انساني در اجراي مجوزهاي صادره و صدور احكام استخدام پس از طي مراحل قانوني.

4- برسي و تعيين حقوق ومزاياي كاركنان و صدور احكام مربوط طبق قوانين و مقررات استخدامي.

5- بررسي و صدور احكام افزايش فوق‎العاده‎ها، ضريب سنواتي و امثالهم طبق مجوزهاي مربوط.

6- بررسي و صدور احكام انتصاب، ارتقاء گروه، انتقال، انواع مرخصي، انواع مأموريت و خدمت نيمه‎وقت بانوان طبق ضوابط.

7- بررسي و صدور احكام آماده بخدمت، اخراج، استعفاء، انفصال و بازخريد خدمت طبق دستور و احكام مراجع مربوط.

8- بررسي و صدور احكام بازنشستگي، از كارافتادگي، طبق ضوابط و مقررات مربوط.

9- جمع‎آوري و استخراج اطلاعات و آمار كاركنان و ثبت آن در رايانه.

10- نظارت و اجراي دقيق دستورالعمل ارزشيابي كاركنان به منظور صدور مجوزهاي لازم در زمينه افزايش سنواتي و غيره.

11- نگهداري مدارك و پرونده‎هاي مربوط به تمامي كاركنان.

12- ارتباط با معاونت توسعه مديريت و سرمايه‎ انساني رئيس‎جمهور و انجام مكاتبات لازم جهت رفع ابهامات در اجراي قوانين و مقررات استخدامي و اخذ مجوزهاي مورد نياز.

13- بررسي و شناخت احتياجات كاركنان سازمان در زمينه‎هاي رفاهي.

14- تهيه طرحهاي رفاهي بمنظور آسايش بيشتر كاركنان و خانواده آنها.

15- فراهم نمودن امكانات لازم جهت توسعه تسهيلات رفاهي – تفريحي و زيارتي كاركنان.

16- همكاري درمورد مسائل و مشكلات درماني كاركنان و خانوده آنها و پيگيري صدور دفترچه بيمه درماني و امور بيمه‎هاي تكميلي.

17- تهيه و صدور دستورالعمل برنامه‎هاي رفاهي.

18- تأمين امكانات ورزشي براي بالا بردن توان جسمي و روحي كاركنان.

19- برنامه‎ريزي و اجراي برنامه‎هاي فرهنگي و هنري و اردو براي كاركنان و خانواده‎هاي آنان.

20- كمك و مساعدت در ايجاد تعاوني‎هاي مصرف و مسكن كاركنان وحمايت از آنان برابر ضوابط و مقررات مربوط.

21- انجام امور تحريرات.

22- فروش اموال منقول و غيرمنقول، اثاثيه و ملزومات اداري فرسوده و خارج از رده و يا مازاد بر احتياج و احدهاي مركزي برابر مقررات و آئين‎نامه‎هاي ذيربط.

23- انجام امور خدمات مرتبط با ساختمانهاي سازمان.

24- تأمين و حفظ بهداشت محيط كاركنان به طرق مقتضي و ممكن.

25- ايجاد فضاي سبز و حفظ نگهداري فضاي سبز موجود.

26- انجام امور تعميرات اثاثيه و لوازم اداري فرسوده و خارج از رده و امكان استفاده مجدد از آنها بمنظور صرفه‎جوئي در مصرف بودجه و استفاده بهينه از امكانات موجود و اجتناب از خريدهاي غيرضرور.

27- نظارت و تائيد صورت‎وضعيت پيمانكاران مربوط با رعايت قراردادهاي منعقده.

28- سرويس و نگهداري كليه ماشينهاي اداري و دستگاههاي چاپ و تكثير.

29- همكاري با شعب استانها در زمينه حمل ونقل اثاثيه و لوازم اداري از مقصد تهران به استانها و بالعكس .

30- ارائه خدمات امورمسافرت و ماموريت مانند تهيه بليط هواپيما، قطار، اتوبوس ويا دراختيار قراردادن اتومبيل براي انجام مأموريت اعم از با راننده و يا بدون راننده.

31- خريد، تهيه و توزيع مطبوعات عمومي واختصاصي، نوشت‌افزار، اثاثيه اداري، ملزومات وساير تجهيزات موردنياز سازمان و همكاري با شعب استانها.

32- نگاهداري اموال خريداري شده، اثاثيه ، لوازم اداري، كاغذ و غيره درانبارهاي مناسب و مربوط و حفظ و حراست از آنها با همكاري حراست وتوزيع آنها بين ادارات.

33- تهيه و چاپ كليه فرمهاي مورد نياز و همچنين جمع‌آوري اوراق منسوخه وامحائي.

34- پرداخت هزينه سوخت مصرفي وسائط نقليه واحدهاي مركزي(موتورسيكلت، اتوبوس، ميني‌بوس، اتومبيلهاي سواري).

35- تنظيم برنامه‌ توزيع خودرو و موتورسيكلت ونحوه استفاده از وسايط نقليه وارائه خدمات حمل و نقل.

36- انجام تعميرات و سرويس كلي و جزئي كليه خودروها و موتورسيكلتها .

37- پيش‌بيني وسائط نقليه مورد نياز و ارائه پيشنهاد تخصيص سهميه به مراجع ذيربط جهت صدورمجوز و خريد اتومبيل و توزيع آنها.

38- انجام امورانواع بيمه‌هاي وسائط نقليه و همچنين تهيه وتوزيع مجوز طرح ترافيك ومعاينه فني خودروها.

39- انجام امورمزايده، مناقصه جهت انتخاب پيمانكار به منظور واگذاري امور خدمات و تأسيسات به بخش غيردولتي برابر شرايط و ضوابط مربوط.

40- تأمين نيروهاي پشتيباني و خدمات و تنظيم و عقد قراردادهاي پيمانكاري در كليه امور پشتيباني و تداركاتي قابل واگذاري به پيمانكاران در چهارچوب مقررات و اختيارات تفويضي.

41- انجام كليه تعميرات ضروري ساختمانهاي اداري(شامل نقاشي، نجاري، آهنگري، لوله‌كشي، بنائي وغيره).

42- تهيه طرحها، محاسبه و تعيين مختصات فني دستگاههاي تهويه مطبوع و حرارت مركزي ونمراتور تلفن و ادوات برقي و نظارت بر تجهيز ساختمانهاي سازمان.

43- برنامه‌ريزي و نظارت جهت حفظ و حراست و سرويس و تعميرات ضروري بمنظور استفاده بهتر از دستگاههاي تهويه و شوفاژ و نمراتور تلفن در كليه ادارات و نظارت دركار پيمانكاران.

44- شركت در جلسات وكميسيونهاي مربوط به طرح و تجهيز ساختمانهاي سازمان.

45- اجراي كليه امور مربوط به تأسيسات فني بطور اعم واخص.

46- اداره امور دبيرخانه (ليست نامه‌هاي وارده و صادره- آرشيونامه‌هاي صادره- ارسال و مراسلات بايگاني پرونده‌هاي حسابرسي و گزارشات حسابرسي طبق ضوابط سازمان.

47- اداره امور كتابخانه و چاپ نشريات سازمان.

48- انجام ساير امور ارجاعي در حيطه وظايف امور اداري.

*** کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان حسابرسی می باشد. ***