سازمان حسابرسی
خانه   |   نقشه سایت   
امروز 
برابر با 


صفحه اصلی
درباره سازمان
انتشارات سازمان
کتابخانه سازمان
تدوین استانداردها
نظر سنجی
تماس با ما

وظايف مديريت آموزش و تحقيقات

الف- تحقيقات:

1- انجام تحقيقات و مطالعات لازم به منظور كسب آخرين اطلاعات در زمينه حسابرسي.

2- انجام تحقيقات و اطلاعات به منظور آخرين اطلاعات در زمينه حسابداري.

3- اشاعه نتايج تحقيقات و مطالعات و ارائه آن به كميته آموزش، كميته تدوين استاندارد، مديريت بررسيهاي فني و حرفه‌اي و مديريت‌هاي حسابرسي.

4- نشر نتايج تحقيقات و مطالعات و ارائه آن به مراكز آموزش عالي، دستگاههاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش خصوصي.

5- تعيين موازين اخلاقي و انضباطي حسابرسان.

6- تهيه آئين‎ رفتار حرفه‎اي حسابرسان.

ب آموزش:

1- اجراي آموزشهاي مصوب هيأت عامل.

2- تهيه متون و برنامه آموزشي جهت ارائه به كميته آموزشي.

3- آموزش كاركنان و آماده‌سازي آنان براي امور حسابداري و حسابرسي.

4- آموزش استانداردهاي جديد حسابداري به حسابرسان شاغل.

5- آموزش استانداردهاي جديد حسابرسي به حسابرسان شاغل.

6- همكاري با سازمانهاي دولتي دانشگاهها، مراكز آموزشي و ساير دستگاهها در زمينه آماده‌سازي نيروي انساني مورد نياز براي امور حسابداري و حسابرسي.

7- مشاركت در تهيه مقالات علمي با ساير دستگاههاي نظارتي و ارائه آن در همايش‌هاي مربوط.

8 - تنظيم برنامه آموزشي براي شاغلين امور مالي شركتهاي تحت رسيدگي و ساير اشخاص خارج از سازمان در چارچوب موافقتنامه‌ها و قراردادهاي منعقده.

9- پايش، نظارت، كنترل و تعيين اثربخشي دوره‌ها و مدرسان و ارتقاء سيستم‌هاي آموزشي.

10- تكميل و به روزرساني بانك اطلاعات آموزشي كاركنان.

11- همكاري و مشاركت با كميته راهبردي آموزش وزارت امور اقتصادي و دارايي.

12- ساير امور مرتبط و ارجاع شده از سوي هيأت‌عامل يا مراجع ذيصلاح سازمان.

*** کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان حسابرسی می باشد. ***