خبر
برگزاری دوره آموزشی برای خبرنگاران محترم سرویس‌های اقتصادی رسانه‌ها
خبر
انتشار نشریه شماره 222 با عنوان "راهنمای بکارگیری استاندارد بین‌المللی حسابداری 34 گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای"
خبر
برگزاری نشست هیئت تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی – 10 تا13 دسامبر 2019 (19 تا 22 آذر 1398)
خبر
تصویب استانداردهای حسابرسی شماره 560 و 620
خبر
انتشار پیش نویس استانداری حسابداری شماره41
خبر
انتشار پیش نویس استاندارد حسابداری شماره 40

انتشارات سازمان حسابرسی


بر اساس ماده ۶ فصل دوم اساسنامه سازمان حسابرسی یکی از ماموریت‏های اصلی و مهم سازمان ، تهیه و تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی و تحقق روش های علمی و عملی این حوزه است. این خدمت سازمان، نقشی انکارناپذیر در توسعه دانش مالی ایران داشته و انتشار نشریه‌های تخصصی در موضوعات متنوع حسابداری و حسابرسی، نشان دهنده اهمیت این موضوع برای سازمان است. در این راستا، طی بیش از دو دهه گذشته نزدیک به ۲۰۰ عنوان نشریه به قلم مترجمان و نویسندگان سرشناسی منتشر شده‌است. بعضی از این نشریات تا ده‌ها بار تجدید چاپ شده‌اند.

تازه های نشر