خبر
انتشار نشریه شماره 222 با عنوان "راهنمای بکارگیری استاندارد بین‌المللی حسابداری 34 گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای"
خبر
تصویب استانداردهای حسابرسی شماره 560 و 620
خبر
انتشار پیش نویس استانداری حسابداری شماره41
خبر
انتشار پیش نویس استاندارد حسابداری شماره 40

انتشارات سازمان حسابرسی


بر اساس ماده ۶ فصل دوم اساسنامه سازمان حسابرسی یکی از ماموریت‏های اصلی و مهم سازمان ، تهیه و تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی و تحقق روش های علمی و عملی این حوزه است. این خدمت سازمان، نقشی انکارناپذیر در توسعه دانش مالی ایران داشته و انتشار نشریه‌های تخصصی در موضوعات متنوع حسابداری و حسابرسی، نشان دهنده اهمیت این موضوع برای سازمان است. در این راستا، طی بیش از دو دهه گذشته نزدیک به ۲۰۰ عنوان نشریه به قلم مترجمان و نویسندگان سرشناسی منتشر شده‌است. بعضی از این نشریات تا ده‌ها بار تجدید چاپ شده‌اند.

تازه های نشر