سازمان حسابرسی
خانه   |   نقشه سایت   
امروز 
مصادف با 
برابر با 


صفحه اصلی
درباره سازمان
انتشارات سازمان
کتابخانه سازمان
تدوین استانداردها
تماس با ما
 جستجو :       جستجو در سایت
                       
شماره سوال : از
تا
سال :
ماه :
شرح سوال :

 شماره سوالتاریخ سوالشرح سوالتوضیحاتدانلود
941396/02/25نحوه برخورد حسابداری با آثار مالی ناشی از مشوق‌های اعطائی در قالب کاهش نرخ ارز برای تسویه اقساط معوق و سررسید نشده تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی، موضوع ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی مربوط چگونه است؟  دانلود فایل
931395/12/09در شرکت‌های تولید کننده دارو، درآمد فروش کالا در زمان تحویل کالا به شرکت‌های پخش بطور کامل شناسایی می‌شود. در شرایطی که طبق رویه‌های مورد عمل شرکت، بخشی از اقلام فروخته شده در زمان فروش به مصرف‌کننده نهایی، به عنوان جایزه جنسی محسوب گردد و وجهی بابت آن دریافت نشود، نحوه برخورد حسابداری با جایزه جنسی مرتبط با محصولات فروخته نشده به مصرف‌کننده نهایی، در تاریخ گزارشگری چگونه است؟  دانلود فایل
921395/12/02سود یا زیان حاصل از خرید و فروش سهام واحد اصلی توسط واحد تجاری فرعی چگونه در صورت‌های مالی تلفیقی گروه و صورت‌های مالی واحد تجاری فرعی منعکس می‌شود؟  دانلود فایل
911395/10/06نحوه انعکاس وجوه دریافتی شرکت کارگزاری از مشتریان، در صورتهای مالی شرکت کارگزاریلازم به توجه است که این پاسخ جایگزین پاسخ به پرسش‌های فنی شماره 66 مورخ 18/2/1385 می‌شود. دانلود فایل
901392/12/05برخورد حسابداری با اصلاحات مورخ 15/5/1392 استاندارد حسابداری 16 با عنوان "آثار تغییر نرخ ارز"هفت مورد پاسخ به سوالات مربوط به اصلاحات مورخ 15/5/1392 استاندارد حسابداری 16 با عنوان "آثار تغییر در نرخ ارز" دانلود فایل
891392/12/05برخورد حسابرس مسنقل با موضوع افشا و کفابت پوشش بیمه ای داراییها، چگونه است؟  دانلود فایل
881391/08/08در صورتی که دارائیهای شرکتهای فرعی، بعد از تاریخ تحصیل توسط شرکت اصلی که به منظور افزایش سرمایه مورد تجدید ارزیابی قرار گیرد، آثار مالی این تجدید ارزیابی، در صورتهای مالی تلفیقی چگونه انعکاس می یابد؟  دانلود فایل
871391/04/26با توجه به اینکه طبق بند "ج" ماده 224 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، کلیه شرکتهای دولتی و بانکهای موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی شده است، مکلفند در هر سال حداقل چهل درصد سود پیش بینی شده خود را به حساب درآمدعمومی واریز نمایند،نحوه گزارشگیری مالی این موضوع درصورتهای مالی ونیزنحوه برخورد حسابرس مستقل وبازرس قانونی در این خصوص چگونه است؟  دانلود فایل
861391/03/011-با توجه به ابهامات مطرح شده درخصوص واژگان "اخیراً" و "کاهش شدید یا افت قابل ملاحظه" و "ارزش رسمی ریال" مندرج در بند 25 استاندارد حسابداری شماره 16 با عنوان "تسعیر ارز" واژگان مزبور چگونه تفسیر می شود؟ 2- آیا تغییرات قابل ملاحظه در نرخ ارز بعد از تاریخ ترازنامه (از جمله کاهش نرخ ارز توافقی در سال 1391) را میتوان به عنوان رویداد تعدیلی محسوب نمود؟  دانلود فایل
851390/09/07چنانچه تا زمان صدور گزارش حسابرس مستقل ،واحد مورد رسیدگی دفاتر قانونی را به صورت کامل ثبت نکرده باشد یا از ارائه آن به حسابرس خودداری کند، نحوه برخورد حسابرس با این موضوع چگونه است؟  دانلود فایل
صفحه بعدصفحه آخر


نمایش فایل
نام فایلنوع فایلدانلود
94.pdfAdobe Pdf دانلود فایل
*** کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان حسابرسی می باشد. ***